هر کشوری برای کالا و خدمات خود دارای قوانین و مقرراتی است که می تواند طبق همین قوانین برای محصولات خود شرایط و وظایفی را وضع کنند که این قوانین برای هر کشور و خدماتی متفاوت است و در ایران طبق سلسله قوانینی که گذاشته می شود یک کد به محصول ارائه می دهند که به این مجموعه اعداد و کد ها ایران کد گفته می شود. در کشور ایران طبق نظام و قانون رسمی جمهوری اسلامی، شروع به شماره گذاری محصولات می کنند. این نظام به این صورت مورد استفاده قرار می گیرد که طبق این شماره گذاری که برای محصول انجام می شود محصول دارای شناسه ملی و کد شناسایی ایران یا به اصطلاح ایران کد می شود مانند افراد و اشخاص حقیقی که در ایران دارای شماره شناسایی و کد ملی هستند تا وجود آن ها را بتوان به رسمیت شناخت و هویت ایرانی را به آن ها اطلاق کرد. کالا و خدمات نیز با دریافت این شناسه دارای کد ملی محصول و هویت ایرانی می شوند. به کمک داشتن ایران کد می توان تمامی اطلاعات کالا را در زمان مورد نیاز به سرعت به دست آورد و تمام اطلاعات پایه محصول مانند محدوده جغرافیایی، اصالت، نام کالا، سال تولید و تمامی اطلاعاتی که برای یک محصول مورد نیاز است را به راحتی بدست آورد.